Koronarajoitukset lievenevät

4.9.2021

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut uudet ohjeet pandemiatilanteessa.

Kahden metrin turvavälivelvoitteesta on luovuttu. Tiloihin voidaan ottaa 50% normaalista kapasiteetista. Askolan seurakunnassa tämä tarkoittaa seuraavaa:

*Askolan kirkko n. 300 henkeä

*Askolan seurakuntakoti 50 henkeä

*Askolan siunauskappeli 40 henkeä

*Juornaankylän rukoushuone 40 henkeä

 

Silti tulee noudattaa huolellisuutta ja hygieniaohjeistusta:

• asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

• asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet.

• asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Seurakunnan tilaisuuksiin voi osallistua vain terveenä ja edelleen on voimassa vahva maskisuositus.

4.9.2021 Antti Kupiainen