Koronan kokoontumisrajoitukset poistuvat

14.2.2022

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.2.2022 päättänyt kumota 7.2.2022 annetun yleisötilaisuuksien tai yleisten kokousten kieltämistä koskevan päätöksen 14.2.2022 lukien. Näin ollen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin 7.2.2022 antama ohje seurakunnille ei ole enää voimassa 14.2.2022 alkaen kokoontumisrajoitusten osalta.

Aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa laajasti tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä, on edelleen voimassa 22.2.2022 asti. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa 30.6.2022 asti koko Suomessa. Suosittelemme edelleen kasvomaskien käyttöä sekä huolellista käsihygieniaa.