Kirkkoherra perussääntöluonnosta laatimaan

17.11.2014

Tuomiokapituli on määrännyt Päivi Erkkilän laatimaan perussääntöluonnoksen suunnitteilla olevalle uudelle seurakuntayhtymälle. Kirkkoherra on tehtävää varten virkavapaalla 1.2.-31.5. Hänen sijaisenaan toimii Antti Kupiainen.

Kirkkoneuvosto puolsi kirkkoherran virkavapautta kokouksessaan 13.11. Kirkkoherran sijaiseksi kirkkoneuvosto esittää Antti Kupiaista. Seurakuntapastorin sijaisuus päätettiin laittaa julkiseen hakuun.