Hauta- ja haudanhoitomaksut

HAUDAN HALLINTA

Hautatoimenlaki velvoittaa hautausmaan ylläpitäjää hoitamaan hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Se voi periä korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.

Hinnastot 1.6.2023 alkaen löytyy liitteenä tältä sivulta.                           

Haudan hallinta-aika

Hautaustoimilaki velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja. Askolan seurakunnassa haudan hallinta-ajan tarkistus tehdään jatkossa vuosittain. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta.  Haudoilla hallinta-aikojen jatkaminen tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Kun hautaan haudataan vainaja, niin hallinta-aikaa jatketaan seurakunnan toimesta siten, että hallinta-ajaksi saadaan täydet 25 vuotta. Maksu on tällöin jatkovuosien määrän mukainen. Ellei hautauksia ole ollut, on hallinta-aika saattanut omaistenkin huomaamatta kulua umpeen. 

Kuulutus haudan hallinta-ajan päättymisestä

Hallinta-ajan päättymisestä käytetään myös ilmausta hautaoikeuden päättyminen.

Kirkkolain mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Seurakunta haluaa kuitenkin aina varmistuksen omaisilta, haluavatko he säilyttää haudan suvun hallussa, eli jatkaa haudan hallintaa. Tämän vuoksi julkaistaan kuulutus hautausmaiden ilmoitustauluilla sekä seurakunnan nettisivuilla.

Haudalle asetetaan myös tiedote. Kuulutuslapussa haudalla kerrotaan haudan hallinta-ajan päättymisestä ja pyydetään ottamaan yhteyttä seurakuntaan. Luettelo haudoista, joille etsitään haltijaa, on nähtävillä kuulutuksen yhteydessä edellä mainituissa paikoissa. Seurakunnan hautarekisteriin ei ole merkitty henkilötunnusta, jolla omaisen yhteystiedot voitaisiin etsiä. 

Hallinta-ajan jatkaminen

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltijat allekirjoittavat erillisen lomakkeen, jolla hauta ja mahdollisesti myös hautakivi luovutetaan seurakunnalle.

Hallinta-ajan jatkamisesta peritään jatkovuosien määrän mukainen maksu, kuitenkin enintään 25 vuoden ajaksi, jolloin maksu on hinnaston mukainen hautapaikkamaksu. Askolan seurakunnassa hallinta-ajan jatkaminen on mahdollista 10 tai 25 vuodeksi.

Jos seurakunta hoitaa hautaa, haudan hallinta-ajan on ulotuttava vähintään yhtä kauas kuin haudan hoitosopimus. 

Haudan palautuminen seurakunnalle

Ellei kukaan reagoi kuulutukseen ja virallinen hallinta-aika on kulunut umpeen, hauta palautuu seurakunnan hallintaan. Jos omaiset haluavat hautakivet itselleen, ne voi hakea 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä. Kivien poistoon on kuitenkin aina saatava lupa seurakunnalta.  Ellei kiviä poisteta, myös ne siirtyvät seurakunnalle.

TIEDOTE 12.6.2023 hautaoikeus ja hallinta-ajan päättyminen löytyy liitteenä tältä sivulta.    Tiedotteita ja asiaan liittyvät lomakkeet saa myös virastosta, hautausmaalta ja kirkosta. Lomakkeet palautetaan virastolle, osoitteeseen Askolan seurakunta/hautatoimi, Askolantie 23, 07500 Askola tai sähköpostiin askolan.seurakunta@evl.fi

   

HAUDANHOITOMAKSUT 1. 1. 2013 alkaen

Hautatoimenlaki velvoittaa hautausmaan ylläpitäjää hoitamaan hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Se voi periä korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.

Haudanhaltijan tehtäviin kuuluu siirtää hautakivet pois ennen haudan kaivuuta hautausmaan henkilökunnan osoittamaan paikkaan ja asettaa ne jälleen paikalleen. Työn voi teettää käyttäen esim. kiviliikkeiden palvelua. Myös hautakivien oikaisu kuuluu haudanhaltijalle.

Haudanhoitosopimuksen alkaessa pidetään katselmus haudalla. Haudan kunnostus hoitotasoon hautauksen jälkeen tai haudanhaltijan omasta hoidosta on haudanhaltijan vastuulla.

Haudanhoitomaksu maksetaan haudanhoitorahaston tilille FI63 5013 2720 0090 18  (BIC: OKOYFIHH)  laskun mukaan viitettä käyttäen.

VUOSIHOITO (1 vuosi)          1 x 2                  2 x 2                  3 x 2                 lisähaudat/kpl

hoitokausi kesäkuun alusta syyskuun loppuun sääolosuhteiden mukaan

Arkkuhauta  (hiekka)        

Kukkien istutus ja hoito           73 €                 83 €                     93 €               6 €

Arkkuhauta (nurmi)

Kukkien istutus ja hoito           52 €                  57 €                     62 €              6

PITKÄAIKAINEN HOITO (5 vuotta)

hoitokausi kesäkuun alusta syyskuun loppuun sääolosuhteiden mukaan

Arkkuhauta (hiekka)

Kukkien istutus ja hoito          335 €                 365 €                   395 €            32 €

Arkkuhauta (nurmi)

Kukkien istutus ja hoito          270 €                 290 €                   315 €            27 €

Muut palvelut

Hautakivien pesu 37 €/ tunti

Kesäkukkien kastelu/kesä         50                   50                       50 €              6 €

hoitokausi kesäkuun alusta syyskuun loppuun sääolosuhteiden mukaan

 

Hautojen hoito ja hautaoikeuden haltija

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja turvallisina. Haudan kunnostuksesta ja hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Seurakunta ei saa ilman haudanhaltijan lupaa tehdä haudoille työsuorituksia. Ilmoitetuista asioista käydään mahdollisuuksien mukaan katselmus haudalla seurakunnan edustajan ja haudanhaltijan kanssa. Seurakunta voi tehdä pieniä työsuorituksia resurssiensa mukaan laskutustyönä (100 € / tunti). Pääsääntöisesti haudanhaltija tekee haudalla kunnostustyöt itse tai tilaa ne alan yritykseltä esim. kiviyrittäjiltä tai puutarha alan suorituksia tekeviltä yrityksiltä.

Päivitämme hautaoikeuden haltijoiden yhteystietoja hautakirjajärjestelmäämme. Seurakunta seuraa järjestelmässä hautaoikeuksien määräaikoja.

Askolan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön mukaan haudan hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi ja se alkaa haudan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaaVapaaehtoista hallinta-ajan pidennystä voidaan jatkaa 10 tai 25 vuotta. Hallinta-aika saa kuitenkin olla voimassa vain 25 v kuluvasta vuodesta eteenpäin. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys edellyttää, että haudalle on nimetty hautaoikeuden haltija, joka vastaa haudasta seurakuntaan päin.

Kirkkolaki 1274/2003 17 luku

 

Pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä Askolan seurakunnan hautausmaan työntekijöihin

                    puh 040 525 6504 (arkena kello 10 – 14).