Hauta- ja haudanhoitomaksut

HAUTAMAKSUT 1. 1. 2014 alkaen

Hautatoimenlaki velvoittaa hautausmaan ylläpitäjää hoitamaan hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Se voi periä korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.

Hautamaksuja ei peritä henkilöstä, jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnus ja jonka kotipaikka kuollessaan on Askola.

Hautapaikka (Hautaoikeus 25 vuotta)

                                 Kotikunta Askola                       Kotikunta muualla

Arkkuhauta              110 €                                       220 €

1 hautasija

Uurnahauta                 25 €                                        70 €

1 hautasija

myös arkkuhaudalla kun haudalla on haudanhaltijuus 25 v voimassa

Muistolehto                 25 €                                         65 €

Tuhkan sirottelu

tai uurnahauta

Arkkuhaudan

avaus ja peitto               160 €                                       320 €

Uurnahaudan

avaus ja peitto                 40 €                                         80 €

Hautasijan sulatus tai reunakiven irtisulatus tarvittaessa (arkku tai uurna) 50 €

Haudan kunnostusmaksu ja hautamuistomerkin siirto 50 € / tunti

Nurmikon peruskunnostus

Nurmikkohaudoilta peritään hautauksen jälkeen nurmen 25 vuoden yleishoito- ja peruskunnostusmaksu:

Arkkuhauta (1x 2 m)   450    

Arkkuhauta (2 x 2 m)  500

Palkkimaksu

Osastolle 12 - 15 asennetuista hautapalkeista peritään lisäksi:

Arkkuhauta (1 x 2 m)   55 €

Uurnahauta (60 x 60 cm)  40 €

Reunakivien irtisulatus tarvittaessa  50 €

HAUDANHOITOMAKSUT 1. 1. 2013 alkaen

Hautatoimenlaki velvoittaa hautausmaan ylläpitäjää hoitamaan hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Se voi periä korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.

Haudanhaltijan tehtäviin kuuluu siirtää hautakivet pois ennen haudan kaivuuta hautausmaan henkilökunnan osoittamaan paikkaan ja asettaa ne jälleen paikalleen. Työn voi teettää käyttäen esim. kiviliikkeiden palvelua. Myös hautakivien oikaisu kuuluu haudanhaltijalle.

Haudanhoitosopimuksen alkaessa pidetään katselmus haudalla. Haudan kunnostus hoitotasoon hautauksen jälkeen tai haudanhaltijan omasta hoidosta on haudanhaltijan vastuulla.

Haudanhoitomaksu maksetaan haudanhoitorahaston tilille FI63 5013 2720 0090 18  (BIC: OKOYFIHH)  laskun mukaan viitettä käyttäen.

VUOSIHOITO (1 vuosi)          1 x 2                  2 x 2                  3 x 2                 lisähaudat/kpl

hoitokausi kesäkuun alusta syyskuun loppuun sääolosuhteiden mukaan

Arkkuhauta  (hiekka)        

Kukkien istutus ja hoito           73 €                 83 €                     93 €               6 €

Arkkuhauta (nurmi)

Kukkien istutus ja hoito           52 €                  57 €                     62 €              6

PITKÄAIKAINEN HOITO (5 vuotta)

hoitokausi kesäkuun alusta syyskuun loppuun sääolosuhteiden mukaan

Arkkuhauta (hiekka)

Kukkien istutus ja hoito          335 €                 365 €                   395 €            32 €

Arkkuhauta (nurmi)

Kukkien istutus ja hoito          270 €                 290 €                   315 €            27 €

Muut palvelut

Hautakivien pesu 37 €/ tunti

Kesäkukkien kastelu/kesä         50                   50                       50 €              6 €

hoitokausi kesäkuun alusta syyskuun loppuun sääolosuhteiden mukaan