Hauta- ja haudanhoitomaksut

HAUTAMAKSUT 1. 1. 2014 alkaen

Hautatoimenlaki velvoittaa hautausmaan ylläpitäjää hoitamaan hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Se voi periä korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.

Hautamaksuja ei peritä henkilöstä, jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnus ja jonka kotipaikka kuollessaan on Askola.

Hautapaikka (Hautaoikeus 25 vuotta)

                                 Kotikunta Askola                       Kotikunta muualla

Arkkuhauta              110 €                                       220 €

1 hautasija

Uurnahauta                 25 €                                        70 €

1 hautasija

myös arkkuhaudalla kun haudalla on haudanhaltijuus 25 v voimassa

Muistolehto                 25 €                                         65 €

Tuhkan sirottelu

tai uurnahauta

Arkkuhaudan

avaus ja peitto               160 €                                       320 €

Uurnahaudan

avaus ja peitto                 40 €                                         80 €

Hautasijan sulatus tai reunakiven irtisulatus tarvittaessa (arkku tai uurna) 50 €

Haudan kunnostusmaksu ja hautamuistomerkin siirto 50 € / tunti

Nurmikon peruskunnostus

Nurmikkohaudoilta peritään hautauksen jälkeen nurmen 25 vuoden yleishoito- ja peruskunnostusmaksu:

Arkkuhauta (1x 2 m)   450    

Arkkuhauta (2 x 2 m)  500

Palkkimaksu

Osastolle 12 - 15 asennetuista hautapalkeista peritään lisäksi:

Arkkuhauta (1 x 2 m)   55 €

Uurnahauta (60 x 60 cm)  40 €

Reunakivien irtisulatus tarvittaessa  50 €

HAUDANHOITOMAKSUT 1. 1. 2013 alkaen

Hautatoimenlaki velvoittaa hautausmaan ylläpitäjää hoitamaan hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Se voi periä korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.

Haudanhaltijan tehtäviin kuuluu siirtää hautakivet pois ennen haudan kaivuuta hautausmaan henkilökunnan osoittamaan paikkaan ja asettaa ne jälleen paikalleen. Työn voi teettää käyttäen esim. kiviliikkeiden palvelua. Myös hautakivien oikaisu kuuluu haudanhaltijalle.

Haudanhoitosopimuksen alkaessa pidetään katselmus haudalla. Haudan kunnostus hoitotasoon hautauksen jälkeen tai haudanhaltijan omasta hoidosta on haudanhaltijan vastuulla.

Haudanhoitomaksu maksetaan haudanhoitorahaston tilille FI63 5013 2720 0090 18  (BIC: OKOYFIHH)  laskun mukaan viitettä käyttäen.

VUOSIHOITO (1 vuosi)          1 x 2                  2 x 2                  3 x 2                 lisähaudat/kpl

hoitokausi kesäkuun alusta syyskuun loppuun sääolosuhteiden mukaan

Arkkuhauta  (hiekka)        

Kukkien istutus ja hoito           73 €                 83 €                     93 €               6 €

Arkkuhauta (nurmi)

Kukkien istutus ja hoito           52 €                  57 €                     62 €              6

PITKÄAIKAINEN HOITO (5 vuotta)

hoitokausi kesäkuun alusta syyskuun loppuun sääolosuhteiden mukaan

Arkkuhauta (hiekka)

Kukkien istutus ja hoito          335 €                 365 €                   395 €            32 €

Arkkuhauta (nurmi)

Kukkien istutus ja hoito          270 €                 290 €                   315 €            27 €

Muut palvelut

Hautakivien pesu 37 €/ tunti

Kesäkukkien kastelu/kesä         50                   50                       50 €              6 €

hoitokausi kesäkuun alusta syyskuun loppuun sääolosuhteiden mukaan

 

Hautojen hoito ja hautaoikeuden haltija

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja turvallisina. Haudan kunnostuksesta ja hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Askolan hautausmaan hautapaikoille on ilmoituksilla tiedotettu haudanhaltijoille toive haudan kunnostuksesta ja mahdollisesta yhteydenotosta seurakunnan työntekijään.

Seurakunta ei saa ilman haudanhaltijan lupaa tehdä haudoille työsuorituksia. Ilmoitetuista asioista käydään mahdollisuuksien mukaan katselmus haudalla seurakunnan edustajan ja haudanhaltijan kanssa. Seurakunta voi tehdä pieniä työsuorituksia resurssiensa mukaan laskutustyönä (50 € / tunti). Pääsääntöisesti haudanhaltija tekee haudalla kunnostustyöt itse tai tilaa ne alan yritykseltä esim. kiviyrittäjiltä tai puutarha alan suorituksia tekeviltä yrityksiltä.

Päivitämme hautaoikeuden haltijoiden yhteystietoja hautakirjajärjestelmäämme. Seurakunta seuraa järjestelmässä hautaoikeuksien määräaikoja.

Askolan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön mukaan haudan hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi ja se alkaa haudan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa.  Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys on hinnaston mukaisesta maksusta puolet. Vapaaehtoista hallinta-ajan pidennystä voidaan jatkaa 10 – 25 vuotta. Hallinta-aika saa kuitenkin olla voimassa vain 25 v kuluvasta vuodesta eteenpäin. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys edellyttää, että haudalle on nimetty hautaoikeuden haltija, joka vastaa haudasta seurakuntaan päin.

Kirkkolaki 1274/2003 17 luku

 

Pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä Askolan seurakunnan hautausmaan työntekijöihin

                    puh 044 721 0009 (arkena kello 10 – 14).