Toiminta

Lapset

Seurakunnan lapsityön toiminta-ajatus on kasteopetuksen antaminen ja perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Lapsityön sektorille kuuluvat perhekerhot, päiväkerhot, kirjepyhäkoulu sekä vierailut päivähoidon toimipisteisiin ja  esikouluihin.

 

Varhaisnuoret

Varhaisnuorisotyö on poikien ja tyttöjen sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa, jonka avulla pyritään monipuolisesti kehittämään kasvavaa nuorta kohti vastuullista aikuisuutta sekä pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä myönteisessä hengessä

Nuoret

Nuorisotyön tarkoitus on tukea nuoren kristillistä kasvua sekä kehitystä itseänsä ja muita arvostavaksi sekä toiset huomioon ottavaksi itsenäiseksi ihmiseksi. Nuorisotyö antaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa seurakunnan toimintaan.

 

Rippikoulu

Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta ja sinne kutsutaan aina 15-vuotiaiden ikäluokka Elämän, Uskon ja Rukouksen äärelle. Rippikoulu antaa paljon elämän eväitä, mutta myös tärkeitä kirkon jäsenen oikeuksia.

 

Lähetys

Lähetystyö on Jeesuksen antaman lähetyskäskyn (Matt: 18-20) toteuttamista:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

 

Diakonia

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se auttaa, neuvoo ja tukee ihmistä vaihtuvissa elämäntilanteissa.

 

Musiikki

Musiikkityö sulautuu seurakunnan eri työmuotoihin, sillä lähes kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa lauletaan tai soitetaan. Kanttori toimii paljon yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Kristillinen seurakunta on laulava seurakunta!