Lähetys

Lähetystyö on Jeesuksen antaman lähetyskäskyn ( Matt: 28:18-20 ) toteuttamista.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

 

Lähetystyö on Askolan seurakunnassa aktiivisen työryhmän vastuulla. Ryhmä ideoi ja toteuttaa toimintaa ja keräyksiä lähetystyön hyväksi.

 

Lähetystyöstä vastaa kirkkoherra.