Kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä

30.1.2015

Taloudellisen jaoston jäseniksi valittiin toimikaudeksi 2015-2016 Jukka Ahlgrén, Risto Hämäläinen, Tuula Leivo ja Sirpa Vettenranta. Puheenjohtajana toimii Jorma Linna. Kirkkoneuvosto esittää 26.2. kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkoherranvaalin toimittaa kirkkovaltuusto eli vaali toimitetaan välillisenä vaalina. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle viran erityisinä edellytyksinä seuraavia osaamisalueita: seurakuntaelämän tuntemus, kyky toimia seurakunnan hengellisenä johtajana, yhteistyö-ja esimiestaidot, seurakuntahallinnon ja - talouden osaaminen sekä hallinnon uudistamisen edellyttämät organisaatiotaidot.