Kirkkoherra valitaan kesäkuussa

16.5.2015

Uuden kirkkoherran valinta-aikataulu on nyt pääosin tiedossa.

Askolan kirkkoherraksi on ehdolla Askolan vt.kirkkoherra Antti Kupiainen ja Tuusulan seurakuntapastori Kalervo Pöykkö. Helsingin hiippakunnan kapituli on haastatellut ehdokkaat huhtikuussa ja antanut seurakunnalle lausunnon molemmista kelpoisista hakijoista.

Askolan seurakunnan kirkkoneuvosto haastattelee hakijat ja antaa esityksensä uudesta kirkkoherrasta kokouksessaa to 28.5. ja kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoherran to 11.6.2015. Kirkkovaltuuston jäsenillä on käytössään hakijoiden hakemukset sekä kapitulin lausunnot ja vertailu.

Koska vaali toimitetaan välillisenä eli kirkkovaltuuston toimesta, ei hakijoita ole asetettu vaalisijoille. Myöskään perinteisiä vaalisaarnoja ei pidetä. Seurakunnan jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa valintaan olemalla yhteydessä kirkkovaltuuston jäseniin, sillä he käyttävät seurakuntalaisten heille antamaa äänioikeutta ja valtaa.

Mikäli kirkkoherran valinta etenee suunnitellussa aikataulussa, tuomiokapituli antaa valitulle viranhoitomääräyksen ja  Helsingin piispa Irja Askola asettaa uuden kirkkoherran virkaan messussa Askolan kirkossa su 6.9.2015.

Kirkkovaltuusto päättää lisäksi kokouksessaan 11.6. vuoden 2016 kirkollisveroprosentintista sekä hyväksyy 2014 tilinpäätöksen. Kokous on avoin yleisölle ja se alkaa klo 18.