Seurakuntarakenteesta päätetään loppuvuonna

27.8.2015

Porvoon alueen seurakuntarakenneselvitys on valmistunut ja syksyn aikana otetaan kantaa mahdollisiin rakennemuutoksiin seurakunnissa.

Kehittämiskosultti Sami Lahtiluoman laatima raportti Porvoon alueen seurakuntarakenteesta on jätetty kesäkuussa Helsingin kapitulille ja syksyn aikana siihen otetaan kantaa seurakunnissa.

Uuden seurakuntayhtymän perustaisivat Askolan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon suomalainen, Pukkilan ja Sipoon suomalainen seurakunta sekä Borgå svenska domkyrkoförsamling ja Sibbo svenska församling ja sen nimi olisi Porvoon seudun seurakuntayhtymä / Borgånejdens kyrkliga samfällighet.

Käytännössä uuden yhtymän perustaminen tarkoittaisi sitä, että seurakunnat pysyisivät itsenäisinä, mutta talous- ja henkilöstöhallinto sekä kiinteistöt olisivat jatkossa yhtymän vastuulla ja hoidossa.

Seurakunnallinen toiminta säilyisi ja tuttu henkilöstö jatkaisi pääosin edelleen Askolassa. Yhtymä toisi joustavuutta esimerkiksi lomasijaistuksiin. Kaikissa seurakunnissa säilyisi myös virasto palvelupisteenä, vaikka väestökirjanpidon tehtäviä tehtäisiinkin osin keskusrekisterissä. Joitain käytänteitä ja maksuja yhtenäistettäisiin pitemmällä aikavälillä. Hallinto olisi kaksiportaista eli asioista päätettäisiin oman seurakunnan seurakuntaneuvostossa (vrt. kirkkoneuvosto) sekä yhtymätasolla yhteisessä kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa (vrt. nykyinen kirkkovaltuusto).

Uutta rakennemallia käsitellään Askolassa sekä kirkkoneuvostossa että -valtuustossa ja päätös yhtymään liittymisestä tai itsenäisenä seurakuntataloutena jatkamisesta tehdään joulukuussa. Toteutuessaan Porvoon seudun seurakuntayhtymä aloittaisi 2017.

Seurakuntien tulevaisuudesta voi kysellä lisää luottamushenkilöiltä ja työntekijöiltä. Kirkkoherra Antti Kupiainen kuuntelee ja keskustelee mielellään tästä uudistuksesta. Näin saamme toivottavasti paljon arvokasta tietoa ja mielipiteitä päätöksen tueksi.