Kirkkovaltuuston päätöksiä

23.10.2015

Askolan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui torstaina 22.10.2015. Ohessa tärkeimmät päätökset.

Kirkkovaltuusto antoi vastineen Helsingin hallinto-oikeudelle koskien kirkkoherran vaalista tehtyä valitusta. Kirkkovaltuusto liittyy Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntoon, että Martti Muukkosen tekemä valitus on hylättävä aiheettomana.

Valtuusto keskusteli meneillään olevasta seurakuntarakenneselvityksestä, jossa työn alla on ollut perustaa uusi Porvoon seudun seurakuntayhtymä. Päätös yhtymään liittymisestä tehdään 3.12. pidettävässä kirkkovaltuuston kokouksessa.

Vuoden 2016 alusta lukien kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä seurakunnan internetsivuilla. Lisäksi valtuusto päätti, että Askolan seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG julkishallinnon Palvelut Oy vuosiksi 2015-18.