Seurakunnat miettivät yhä voimien yhdistämistä

8.4.2016

Porvoon seudun seurakunnat pohtivat mahdollisuutta muodostaa seurakuntayhtymä. Tavoitteena on turvata seudun seurakuntaelämä tulevaisuudessakin.

 

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli odottaa seurakuntien periaatepäätöksiä kesäkuun alussa. Mukana selvitystyössä ovat Porvoon, Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän seurakunnat. Sipoo irtaantui keskusteluista viime vuoden lopulla.


Seurakuntarakenteen uudistustyö käynnistyi jo vuonna 2013. Sitä vauhdittivat kiivaana käynyt kuntaliitoskeskustelu sekä valmisteilla ollut seurakuntarakenteen uudistus, jonka mukaan jokainen seurakunta olisi ollut velvoitettu kuulumaan johonkin seurakuntayhtymään. Seurakunnat ovat hankkeen kariutumisesta huolimatta jatkaneet keskusteluja siitä, mikä olisi niille tulevaisuuden kannalta toimivin hallintorakenne.


Keskusteluille ovat antaneet pontta seurakuntien jäsenmäärän väheneminen, taloudellisten resurssien niukentuminen sekä seurakuntien hallintoon ja toimintaan kohdistuvat uudet haasteet.


Aloite hiippakunnasta


Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli kokosi viime vuoden lopulla selvitystyön tulokset ja on sen jälkeen kehottanut seurakuntia jatkamaan seurakuntarakenteen uudistamista. Hiippakunta odottaa konkreettisia ehdotuksia jo kuluvan kevään aikana.


Mikäli seurakunnat päättävät muodostaa seurakuntayhtymän, ne liittyvät siihen itsenäisinä seurakuntina. Jokainen seurakunta huolehtii tämän jälkeen oman alueensa seurakuntatyöstä, mutta vastuu yhteisistä
tehtävistä, kuten kiinteistöistä sekä talous‐ ja palkkahallinnosta siirtyy yhtymälle.


Seurakuntayhtymät tapetilla muuallakin


Evankelis‐luterilaisen kirkon piirissä on meneillään lukuisia vastaavanlaisia hankkeita. Keskustelua yhteistoiminnasta on Porvoon rovastikunnassakin käyty vuodesta 2007.
- Seurakunnat ovat ilmaisseet useaan otteeseen halunsa lisätä yhteistyötä. Yhteistyötä ei voida kuitenkaan saada aikaan ilman toimivia rakenteita. Seurakuntien on järkevää keskittää voimansa seurakuntatyöhön, ei hallinnoimiseen, sanoo selvitystyötä johtavan ohjausryhmän puheenjohtaja kirkkoherra Heikki Hakamies.


Vaihtoehtona seurakuntayhtymälle voisi periaatteessa olla seurakuntien välinen sopimusyhteistyö.
‐ Malli on kuitenkin raskas ja byrokraattinen, eikä se lisääntyvien haasteiden keskellä takaa riittävästi seurakuntien mahdollisuutta vastata muuttuviin tilanteisiin, jatkaa Hakamies.


Aikaisimmillaan yhtymä aloittaisi toimintansa 1.1.2017.


LISÄTIETOJA:
Rakenneselvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja, Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra,
lääninrovasti Heikki Hakamies, puh.nro 040 717 5681