Päivi Hakkari jatkaa pappina Askolassa

27.5.2016

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen pastori Päivi Hakkarille Askolan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.7.-31.12.2016.

Hakkari on toiminut Askolassa pappina 1.2.2015 alkaen. Syynä määräaikaisuuteen on kirkkoherranvaalista tehty valitus.

Kirkkovaltuusto valitsi Antti Kupiaisen Askolan kirkkoherraksi kesäkuussa 2015, mutta vaalista tehtiin valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus koski tuomiokapitulin asettamia kelpoisuuskriteereitä yhden hakijan kohdalla.

Kirkkoherran virkaa on hoitanut koko em. ajan Antti Kupiainen, mutta vaali ei ole saanut lainvoimaa. Siksi myöskään seurakuntapastorin virkaa ei ole voitu täyttää vakituisesti, koska kyseisen viran vakituinen haltija on Kupiainen, joka on ko.virasta virkavapaalla hoitaen kirkkoherran virkaa väliaikaisesti.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen aikataulua kirkkoherranvaalista ei osata arvioida. Päätöstä odotellessa seurakunnassa jatketaan hyviksi koetuin väliaikaisratkaisuin.