Porvoon seudun seurakuntayhtymä jää toteutumatta

9.6.2016

Porvoon seudun seurakunnat ovat kukin antaneet lausumansa mahdollisesta yhteenliittymisestä. Neuvotteluja laajemmasta seurakuntayhtymästä on käyty Porvoon, Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän seurakuntien välillä. Yhtymä jää toteutumatta, sillä Askola ja Myrskylä päättivät jatkaa itsenäisinä.

Selvitystyö käynnistettiin vuonna 2013. Prosessin tavoitteena on ollut turvata seudun
seurakuntaelämä tulevaisuudessakin jäsenmäärän ja taloudellisten resurssien heikentyessä. Myös seurakuntien hallintoon ja toimintaan kohdistuu jatkuvasti uusia haasteita.

Yhtymään liittymisen myötä vastuu yhteisistä tehtävistä, kuten kiinteistöistä sekä talous‐ ja palkkahallinnosta olisi siirtynyt yhtymälle seurakuntien jatkaessa silti itsenäisinä. Porvoon seurakunnat muodostavat jo
keskenään Porvoon seurakuntayhtymän.


Alussa mukana ollut Sipoo irtaantui keskusteluista vuoden 2015 lopussa. Nyt käydyn kierroksen jälkeen Porvoon seurakunnat, Pornainen ja Pukkila olisivat tietyin reunaehdoin olleet valmiita yhteiseen yhtymään, Askolassa ja Myrskylässä sen sijaan päätökset olivat kielteiset.


Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli merkitsee seurakuntien päätökset tiedoksi ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.