Irja Mäittälä jatkaa kirkkovaltuuston puheenjohtajana

27.1.2017

Askolan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan torstaina 26.1.2017 puheenjohtajiston, kirkkoneuvoston jäsenet ja muut toimijat vuosiksi 2017-18.

Valtuuston puheenjohtajana jatkaa siis Irja Mäittälä ja varapuheenjohtajana Reino Halonen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle Jorma Linna. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Kirkkoneuvostossa toimivat seuraavat:  Jorma Linna (vpj.), Jukka Ahlgrén, Ari Forsberg, Risto Hämäläinen, Jaakko Lapinniemi, Tuula Leivo, Raimo Sikkara, Kaija-Leena Tuomisto, Kati Tähti ja Sirpa Vettenranta.    Heidän varajäsenensä ovat Rauna Kiiskinen, Pekka Väänänen, Anna-Mari Eloranta, Riku Honkasalo, Saku Väätänen, Joanna Katajisto, Irina Salojoki, Mervi Hallikainen, Heidi Hovisilta ja Simo Ahokanto.

Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa jatkavat Jorma Linna (pj.), Jukka Ahlgren, Risto Hämäläinen, Tuula Leivo ja Sirpa Vettenranta.

Lapsi- ja nuorisotyön työryhmään valittiin puheenjohtaja Saku Väätänen ja jäsenet  Anna-Mari Eloranta, Ari Forsberg, Heidi Hovisilta, Walter Ilander, Joanna Katajisto, Jaakko Lapinniemi, Kati Tähti

Diakoniatyön työryhmään valittiin puheenjohtaja Marjo Snirvi ja jäsenet  Karolina Saarinen, Eila Hopeamaa, Tuula Leivo, Irina Salojoki, Kirsi Turtia, Päivi Valli

Lähetystyön työryhmään valittiin puheenjohtaja Erja Alanko ja jäsenet Hannele Ahlgrén, Malla Felin, Maire Hyypiä, Sinikka Myrttinen, Sirkka Piskula, Ritva Somppi, Kaija-Leena Tuomisto

Kirkkovaltuusto valitsi myös maallikkovalitsijat alkusyksyllä käytävään Helsingin piispanvaaliin. Valituiksi tulivat kahdeksan viime seurakuntavaaleissa eniten ääniä saanutta eli Jukka Ahlgren, Anna-Mari Eloranta, Jaakko Lapinniemi, Tuula Leivo, Jorma Linna, Irja Mäittälä, Raimo Sikkara ja Sirpa Vettenranta. Reino Halosella on lisäksi äänioikeus kirkolliskokousedustajana. Askolasta äänestävät myös seurakunnan papit.