Seurakuntavaalit 2018

26.7.2018

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Askolan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL :n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

  1. joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaisin kello 9 – 12, keskiviikkoisin kello 12 – 17 ja torstaisin kello 9 - 12 sekä maanantaina 17.9.2018 kello 9-16.00.

Kirkkoherranviraston osoite on Askolantie 23, Askola.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

 

Askolassa 27.6.2018

Askolan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Raija Keltti