Ilmoittaudu seurakuntavaalien kotiäänestykseen

25.10.2018

Seurakuntavaaleissa voi äänestää ennakkoon myös kotona, jos liikkuminen äänestyspaikalle on vaikeaa. Ennakkoäänestys on ti-la 6.-10.11.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjantaina eli 2.11.2018 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon p. 044 7333 120.