KUULUTUS ASKOLAN SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

29.10.2018

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Askolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Askolantie 23, Askola kello 9.00 – 18.00 (sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina).

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Askolan Instituutti, Helkamäentie 32, 07230 Monninkylä, ti 6.11.2018 kello 11.00-12.30

Monninkylän Sale, Meijeritie 14, 07230 Monninkylä, ti 6.11.2018 kello 17.00-19.00

Korttian monitoimitalo, Tarkintie 10, 07530 Askola, ke 7.11.2018 kello 11.00-12.00

Juornaankylän rukoushuone, Huhdintie 19, 07680 Juornaankylä, ke 7.11.2018 kello 13.00-14.00

Kirkonkylän Sale, Terveystie 2, 07500 Askola, ke 7.11.2018 kello 17.00-19.00

Mäntyrinteen palvelukeskus, Mäntyrinteentie 4, 07500 Askola, to 8.11.2018 kello 11.00-12.00

Särkijärven Jukola, Myrskyläntie 458, 07590 Huuvari, to 8.11.2018 kello 13.00-14.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto/seurakuntatoimisto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston/seurakuntatoimiston puhelinnumero on 044 7333 120.

Askolassa  29.10.2018

Askolan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Raija Keltti