KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

29.10.2018

Askolan seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 15 jäsentä kirkkovaltuustoon. Vaalit toimitetaan Askolan kirkossa 18.11.2018 kello 11 - 20.

Äänioikeutettu 15.8.2018 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta askolanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Askolassa 1.10.2018

Askolan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Raija Keltti