Hautausmaan ilmoitukset

16.8.2019

Hautojen hoito ja hautaoikeuden haltija

Hautapaikkojen ilmoitukset

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja turvallisina. Haudan kunnostuksesta ja hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Askolan hautausmaan hautapaikoille on ryhdytty ilmoituksilla tiedottamaan haudanhaltijoille toive haudan kunnostuksesta ja mahdollisesta yhteydenotosta seurakunnan työntekijään.

Seurakunta ei saa ilman haudanhaltijan lupaa tehdä haudoille työsuorituksia. Ilmoitetuista asioista käydään mahdollisuuksien mukaan katselmus haudalla seurakunnan edustajan ja haudanhaltijan kanssa. Seurakunta voi tehdä pieniä työsuorituksia resurssiensa mukaan laskutustyönä (50 € / tunti). Pääsääntöisesti haudanhaltija tekee haudalla kunnostustyöt itse tai tilaa ne alan yritykseltä esim. kiviyrittäjiltä tai puutarha alan suorituksia tekeviltä yrityksiltä.

Päivitämme nyt samalla hautaoikeuden haltijoiden yhteystietoja hautakirjajärjestelmäämme. Seurakunta seuraa järjestelmässä hautaoikeuksien määräaikoja.

Askolan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön mukaan haudan hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi ja se alkaa haudan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa.  Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys on hinnaston mukaisesta maksusta puolet. Vapaaehtoista hallinta-ajan pidennystä voidaan jatkaa 10 – 25 vuotta. Hallinta-aika saa kuitenkin olla voimassa vain 25 v kuluvasta vuodesta eteenpäin. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys edellyttää, että haudalle on nimetty hautaoikeuden haltija, joka vastaa haudasta seurakuntaan päin.

Kirkkolaki 1274/2003 17 luku

 

Pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä Askolan seurakunnan hautausmaan työntekijöihin puh 044 721 0009 (arkena kello 10 – 14).

 

 

 

 

Liitteet