Kirkolliskokousvaalit helmikuussa

23.1.2020

Kirkkoon valitaan uudet päättäjät, kun 11.2. järjestetään sekä kirkolliskokous- että hiippakuntavaltuuston vaalit. Vaalit ovat osin välilliset.

Kirkolliskokoukseen  eli "kirkon eduskuntaan" valitaan yhteensä 96 edustajaa, joista 64 on maallikkoja ja 32 pappeja. Helsingin hiippakunnasta valitaan kahdeksan maallikkoa ja neljä pappia. Äänioikeutettuja Askolassa ovat kirkkovaltuuston 15 jäsentä, joten vaali on välillinen. Papit äänestävät omassa vaalissaan.

Helsingin hiippakuntavaltuustoon valitaan 21 jäsentä, joista 14 on maallikkoja ja 7 pappeja. Vaali käydään samaan aikaan ja samoin käytäntein kuin kirkolliskokousvaalikin.

Molempien toimielinten toimikausi on neljä vuotta ja alkaa 1.5.2020.

Lisää kirkolliskokousvaalista ja ehdokkaista kirkon nettisivuilta evl.fi