Kasvomaskien käyttö

17.8.2020

Valtioneuvosto on antanut uusia suosituksia koronapandemiatilanteessa ja Helsingin hiippakunta on näiden nojalla antanut ohjeistuksen seurakunnille.

Tilanteissa, joissa lähikontaktien välttämistä ei voida mahdollistaa, suositellaan seurakunnissa kasvomaskien käyttöä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Työntekijät arvioivat maskin käyttöä työtilanteissa.

Turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on edelleen ensisijaisen tärkeää.

Seurakunnan elämä ja kokoontumiset pyritään turvaamaan ottaen huomioon ajankohtainen ohjeistus. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muu elämä jatkuu.

Kirkko ei ole menossa kiinni. Toivottavasti siihen ei tule syytä tänä syksynä.

17.8.2020 Antti Kupiainen