Rahallista tukea Ukrainaan

9.3.2022

Askolan seurakunta on päättänyt tukea Ukrainan sodan avustustyötä Kirkon Ulkomaanavun kautta 1 euro/seurakuntalainen eli 3551 eurolla.

Lähiaikoina myös muilla on mahdollisuus osallistua auttamistyöhön. KUA:n lahjoituslipas on kirjastossa ja tulemme järjestämään keräystempauksia.

www.kirkonulkomaanapu.fi