Seurakuntavaalien ennakko- ja kotiäänestys

24.10.2022

Tässä tietoa ennakko- ja kotiäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Askolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Askolantie 23, kello 9.00–18.00 sekä

Careeria Askola, Helkamäentie 32, 07230 Monninkylä, ti 8.11.2022 kello 11.00-12.30

Mäntyrinteen palvelukeskus, Mäntyrinteentie 4, 07500 Askola, ti 8.11.2022 kello 13.00-14.00

Korttian Kylätalo, Tarkintie 10, 07530 Askola, ke 9.11.2022 kello 11.30-12.30

Askola Areena, Linnankoskentie 61, 07510 Askola, ke 9.11.2022 kello 14.00-16.00

Juornaankylän rukoushuone, Huhdintie 19, 07680 Juornaankylä, to 10.11.2022 kello 11.30-12.30

Särkijärven Jukola, Myrskyläntie 458, 07590 Huuvari, to 10.11.2022 kello 13.00-14.00

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Koti-äänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 044 7333120.

Askolan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 31.10.–12.11.2022, Askolantie 23, 07500 Askola.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www. askolanseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Askolassa 15.9.2022

Askolan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Juhani Haapala