Askolan seurakunnan kirkkoherra, rovasti Antti Kupiainen on irtisanoutunut virastaan

16.8.2023

Antti Kupiainen on irtisanoutunut ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on tänään keskiviikkona 16.8. myöntänyt hänelle eron. Ero astuu voimaan 1.9.2023 alkaen. Antti Kupiainen on työskennellyt Askolan seurakunnassa 12 vuotta, josta viimeiset kahdeksan vuotta kirkkoherrana.

Kiitämme lämpimästi Anttia kaikesta siitä hyvästä ja tärkeästä työstä, jota hän on tehnyt Askolan seurakunnan kehittämiseksi ja seurakuntalaisten hyväksi.

Seurakunnan kirkkoherran viran hoitoa jatkaa tämän vuoden loppuun Mervi Rosnell.