TIEDOTE SEURAKUNTALIITOKSEN ETENEMISESTÄ

22.12.2023

TIEDOTE SEURAKUNTALIITOKSEN ETENEMISESTÄ 22.12.2023

 

Eilisissä Askolan ja Pukkilan seurakuntien valtuustojen kokouksissa päätettiin esittää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille ja sitä kautta kirkkohallitukselle, että nykyiset Askolan ja Pukkilan seurakunnat lakkautetaan 1.1.2025 alkaen ja perustetaan uusi seurakunta 1.1.2025 alkaen. 

Askolassa seurakunnan uudeksi nimeksi ehdotettiin Askola-Pukkilan seurakuntaa ja Pukkilassa Jokivarren seurakuntaa. Pohdinnassa on seurakunnan nimen nimikilpailun järjestäminen. Uuden seurakunnan osa-aluehallinnon järjestämistä toivottiin siten, että nykyiset Askolan ja Pukkilan seurakuntien alueet muodostavat uuden seurakunnan osa-alueet, joilla kummallakin on oma alueneuvosto tai kirkkoraati. 

Uuden seurakunnan kirkkoherran virkaan ollaan esittämässä nykyistä Pukkilan seurakunnan kirkkoherraa Hannu Pöntistä 1.1.2025 lukien. Muiden työntekijöiden osalta on todettu, että vakinaisissa viroissa ja toimissa olevat työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä ja vanhoin eduin uuteen seurakuntaan. 

Hiippakunnan tuomiokapituli käsittelee seurakuntien aloitteita alkuvuodesta ja vie asiaa niiden pohjalta eteenpäin kirkkohallitukseen, joka tekee lopullisen päätöksen uuden seurakunnan perustamisesta. 

 

Hannu Pöntinen                Mervi Rosnell 

Kirkkoherra, Pukkilan srk        Vt. kirkkoherra, Askolan srk