Kuulutus ÄÄNESTYSLINKKI SEURAKUNNAN NIMESTÄ

15.1.2024 klo 10:00

Kuulutus

julkaisupäivä 15.1.2024 

Askolan ja Pukkilan seurakuntien kirkkovaltuustot ovat 21.12.2023 tehneet samansisältöiset aloitteet seurakuntien lakkauttamisesta 31.12.2024 ja uuden seurakunnan perustamisesta 1.1.2025 alkaen. Käsittely siirtyy Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille, joka lähettää lausuntonsa Suomen ev-lut. kirkon kirkkohallitukselle päätettäväksi.  

Askolan ja Pukkilan seurakuntien jäsenellä on mahdollisuus jättää aloitteesta kannanotto tuomiokapitulille 29.1.2024 klo 15 mennessä. 

Kannanotto toimitetaan selvityshenkilöksi nimetylle hiippakuntadekaani Reijo Liimataiselle reijo.liimatainen@evl.fi

Äänestä 1.1.2025 perustettavan seurakunnan nimestä alla olevan linkin kautta. Vaihtoehdot ovat Askola-Pukkilan seurakunta tai Jokivarren seurakunta. Äänestysaika on 18.1.  

klo 9 - 29.1.2024 klo 18.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lMcJpo6kskO-NJkPOwaNsvy6B7Cv30tPsOg6wT5xeXZUQ0xWQURESDFRMFA2T05BSVAwSUVETzhYSi4u 

Kirkkolaki 2.luku 13 § 

Seurakuntajaon muuttamisen edellytykset 

Seurakuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos on kirkon tehtävän toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukainen ja muutos parantaa seurakuntien tai seurakuntayhtymän toimintakykyä, toiminnan taloudellisuutta tai seurakuntalaisten kielellisten oikeuksien toteutumista. 

Kirkkolaki 10.luku 28 § 

Julkiset kuulutukset 

Seurakunnan jäsenten tietoon saatettava kuulutus pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei muuta säädetä tai salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kuulutusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Kuulutuksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.