Uuden perustettavan seurakunnan nimikilpailun tulokset

1.2.2024

TIEDOTE UUDEN SEURAKUNNAN NIMIÄÄNESTYKSEN TULOKSISTA JA JATKOTOIMENPITEISTÄ

Äänestys koski uuden yhteisen seurakunnan nimen valintaa Askolan ja Pukkilan seurakuntien osalta, joka perustetaan 1.1.2025.

Ehdotetut Nimet ja Äänet:

1. Askola-Pukkilan seurakunta: 193 ääntä

2. Jokivarren seurakunta: 53 ääntä

Lämmin kiitos kaikille nimikilpailuun osallistuneille!

 

Uuden perustettavan seurakunnan nimi on saanut paljon huomiota, keskustelua ja kiinnostusta osakseen. Iloitsemme tästä. Kotimaisten kielten keskus on antanut oman lausuntonsa myös tämän kilpailun voittaneesta seurakunnan nimestä ja toteaa, että se pitää olla muodossa Askolan-Pukkilan seurakunta, koska ei ole olemassa Askola-Pukkila kunnan nimeä.

Paljon palautetta on tullut myös siitä, että nimiä ei ole ehditty ehdottaa tarpeeksi ja toisaalta, että äänestysmahdollisuuksia olisi pitänyt olla useammassa paikassa.

Koska nimikilpailun järjestäminen loppuvuodesta osoittautui haastavaksi toteuttaa niin, että tuolla aikataululla olisi ehditty kuulla tarpeeksi seurakuntalaisten ääntä myös uusien nimiehdotusten osalta, on päätetty, että tässä kohtaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli esittää kirkkohallitukselle Askolan-Pukkilan seurakuntaa "työnimenä".

Tarkempi nimi valitaan sitten syksyllä Uuden seurakunnan seurakuntavaalin yhteydessä järjestettävässä nimikilpailussa, josta vastuun kantaa keväällä perustettava järjestelytoimikunta. Silloin on kaikille avoin kilpailu, johon voi tehdä ehdotuksia ja sitten Kotimaisten kielten keskuksen tuella valitaan lopullinen nimi, jonka järjestelytoimikunta esittää kirkkohallitukselle.