Uuden perustettavan Askolan-Pukkilan seurakunnan järjestelytoimikunta

18.4.2024 klo 09

Järjestelytoimikunta

Helsingin tuomiokapituli on asettanut 11.4.2024 kirkkoneuvostojen ehdotusten perusteella seuraavat henkilöt uuden perustettavan Askolan-Pukkilan seurakunnan järjestelytoimikuntaan:

1. Puheenjohtajana kirkkoherra Hannu Pöntinen, varalla vt. kirkkoherra Mervi Rosnell

2. Malla Felin                                                        varajäsen Johanna Hovilehto

3. Ari Forsberg                                                      varajäsen Risto Vänttinen

4. Kari Lindgren                                                    varajäsen Anna Haapasalo

5. Riikka Rantanen                                               varajäsen Jukka Ahlgren

6. Kaija-Leena Tuomisto                                      varajäsen Jorma Linna

7. Erkki Pusula                                                      varajäsen Riia Andergård

8. Heli Kuosa                                                        varajäsen Sami Myyrä

9. Merja Mäkelä                                                    varajäsen Vesa Latostenmaa

Järjestelytoimikunta toimii siihen saakka, kun uudella seurakunnalla on kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Järjestelytoimikunnan tehtävänä on edustaa uutta seurakuntaa sekä huolehtia sen hallinnon järjestämisestä. Järjestelytoimikunta päättää seurakunnan tuloveroprosentista ja muista seurakunnan toiminnasta aiheutuvista välttämättömistä ja kiireellisistä toimenpiteistä.

Järjestelytoimikuntaan sovelletaan muutoin, mitä kirkkoneuvostosta säädetään.

Sen lisäksi, mitä kirkkolain 2 luvun 16 §:n 2 momentissa säädetään, järjestelytoimikunnan tehtävänä on:

1) valita seurakunnan vaalilautakunta ja sen puheenjohtaja sekä päättää äänestyspaikoista;

2) valmistella kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen asiat;

3) hoitaa muut valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät;

4) tehdä henkilöstön siirtämistä ja sijoittamista koskevat päätökset, jollei evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annetun lain (653/2023) 34 ja 35 §:stä muuta johdu.

Järjestelytoimikunnan ensimmäiset kokoukset ovat 16.5. klo 17–19 ja 29.5. klo 17–19.