Ennakkoäänten määrä väheni edellisistä vaaleista

3.11.2014

Askolassa seurakuntavaaleissa äänioikeutettuja on 3071. Heistä ennakkoon äänesti 284 henkilöä. Ennakkoäänestysprosentiksi muodostui nyt 9,2 %, kun se aikaisemmissa vaaleissa oli 11 %. Jotta saavutettaisiin edellisten seurakuntavaalien äänestyprosentti (20,8%), olisi seurakuntalaisten aktivoiduttava äänestämään varsinaisena vaalipäivänä 9.11. Varsinaisen vaalipäivän äänestys 9.11. klo 11-20 kirkossa.