Työryhmät

Työryhmien tehtävänä on mm.

- suunnitella, kehittää ja tehdä työalan työtä

- valmistella yhdessä työntekijöiden kanssa kirkkoneuvostolle työalaansa koskevat asiat

- huolehtia siitä, että työala on esillä kaikessa seurakuntatyössä

- osallistua työalan toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatimiseen

- tehdä muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät

 

Diakonian työryhmä 2019– 20

Marjo Snirvi (pj.), Eila Hopeamaa, Anni Lindgren, Tuula Leivo, Minna Ollila, Karolina Saarinen, Irina Salojoki ja Kirsi Turtia.

Kasvatuksen työryhmä 2019 - 20

Ari Forsberg (pj.), Anna-Mari Eloranta, Nina Huurinainen, Heidi Hovisilta, Risto Hämäläinen, Joanna Katajisto, Jaakko Lapinniemi ja Kati Tähti.

Lähetystyön työryhmä 2019 - 20

Raija Keltti (pj.), Hannele Ahlgrén, Erja Alanko, Malla Felin, Kumiko Hiltunen, Inkeri Linna ja Kaija-Leena Tuomisto.