Työryhmät

Työryhmien tehtävänä on mm.

- suunnitella, kehittää ja tehdä työalan työtä

- valmistella yhdessä työntekijöiden kanssa kirkkoneuvostolle työalaansa koskevat asiat

- huolehtia siitä, että työala on esillä kaikessa seurakuntatyössä

- osallistua työalan toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatimiseen

- tehdä muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät

 

Diakonian työryhmä 2021-22

Eila Hopeamaa (pj.), Sari Keipi, Anni Lindgren, Tuula Leivo, Minna Ollila, Karolina Saarinen, Irina Salojoki ja Kirsi Turtia.

Kasvatuksen työryhmä 2021-22

Joanna Katajisto(pj.), Anna-Mari Eloranta, Nina Huurinainen, Heidi Hovisilta, Risto Hämäläinen, Jaakko Lapinniemi, Kati Tähti ja Tiina Viljander.

Aikuis- ja ähetystyön työryhmä 2021-22

Inkeri Linna (pj.) Erja Alanko, Malla Felin, Kumiko Hiltunen, Erja Torkkola, Kaija-Leena Tuomisto ja Pauli Vähäkoski.

 

Päivitetty 11.10.2021