Työryhmät

Työryhmien tehtävänä on mm.

- suunnitella, kehittää ja tehdä työalan työtä

- valmistella yhdessä työntekijöiden kanssa kirkkoneuvostolle työalaansa koskevat asiat

- huolehtia siitä, että työala on esillä kaikessa seurakuntatyössä

- osallistua työalan toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatimiseen

- tehdä muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät

 

Diakonian työryhmä 2023 - 24

Irina Salojoki (pj.), Johanna Hovilehto, Anni Lindgren, Sari Keipi, Minna Ollila, Siisa Halla, Tuula Leivo ja Karoliina Saarinen.

Kasvatuksen työryhmä 2023 - 24

Mikko Maukonen (pj.), Heli Hämäläinen, Risto Vänttinen, Tuija Terni, Joanna Katajisto, Tiina Viljander, Riia Andergård ja Merita Suominen.

Aikuis- ja lähetystyön työryhmä 2023-24

Seija Öhman (pj.), Inkeri Linna, Pauli Vähäkoski, Jenni Ikonen, Anna Haapasalo, Malla Felin, Jarkko Jalonen ja Erja Torkkola.

 

Päivitetty 27.1.2023.